Restaurang Station

Återkommande uppdrag att uppdatera fast- och lös inredning, belysning och ombyggnad av matsal och bar.

Kontakt på Tillsammans: Margreth Dalqvist