Håsta vård- och omsorgsboende

Om och till-byggnad av äldreboende med tillkommande fyra avdelningar med 48 lägenheter, gemensamma ytor för den boende och kök med restaurang samt administrativa- samt personalytor. De gemensamma ytorna för de boende består av åtta avdelningskök, gemensamhetsutrymmen, tvättstugor samt en trevlig utemiljö. Personalutrymmen, sjuksköterskor, administrativa utrymmen och miljöhantering har också setts över. Framtagning i samarbete med Frisk Arkitektur kulörer och materialval samt samt sedan fortsatt arbete med att tillsammans med personalen ta fram anpassade möbler som passar verksamheten och en behaglig belysning.

Hudiksvall kommun identifierade tidigt behovet av att komplettera den egna arbetsgruppens erfarenheter med aktuell kompetens utifrån för att inredningen skulle leva upp till de höga målsättningarna. Processen, som föregicks av en upphandling, har präglats av dialog och samverkan och nära samarbetet för att skapa en sammanhållen lösning med färger, ljud och ljus som harmonierar med varandra. ”Det betyder en trygg, stimulerande helhetsupplevelse för våra boende och en bra arbetsmiljö för vår personal”, säger Thomas Eriksson som även lyfter fram inredningens lyckade kombination mellan mjuka och hårda värden; å ena sidan mysigt och hemlikt, å andra sidan praktiskt och lättskött. ”Det är helt enkelt väldigt fina möbler med mycket bra funktion och kvalitet som också innebär långsiktig hållbarhet och god totalekonomi.”

Knotakt på Tillsammans: Cecilia Cronelid Thulin
Fotograf: Mattias Hamrén

 • Beställare

  Hudiksvall kommun, FE Arkitekter

 • Plats

  Hudiksvall

 • Storlek

  Nybyggnadsyta 4900 m2, befintlig yta 1570 m2

 • Typ av uppdrag

  Inredningsarkitektur, ljusdesign