Parks And Resorts Scandinavia

”Omöjligt bor inte här!”

Det är ett av de värdeord Parks And Resorts använder sig utav – och det stämmer verkligen! År 2006 fick Tillsammans uppdraget att utföra bygghandlingar till stationshuset till attraktionen Kvasten och sedan dess har vi hjälpt till med att bl.a designa, genomföra, samordna 7 berg-och dalbanor och många andra typer av attraktioner, butiker samt lokaler. På vår repetoar finns bl.a: Kvasten, Twister, Eclipse, TuffTuff-tåget, Rock Jet, Fireball, Monster samt senast under 2023: Lightning i Furuviksparken.
2015 startade vi detaljplanearbetet med att förvandla parkeringen utanför Gröna Lund till ett nytt Tivoli och under 2022 vann detaljplanen laga kraft efter att ha överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Kontakt på Tillsammans: Jonas Sjöberg

Foto: Fredrik Söder (FABH Adventures)

  • Plats

    Sverige

  • Antal projekt

    >110 st

  • Website