AFA försäkring

Inrednings och belysningsprojekt i samarbete med Helena Ljungberg Manrell.
Ett flexibelt kontor anpassat efter dagens arbetssätt och teknik och som lätt kan ställas om till framtida behov. Det uttalade miljö-perspektivet har inneburit en varsamhet i rivning och återanvändande av byggnadsdelar. Den fasta belysningen i undertaken har byggts om från lysrör till LED. Befintlig lös inredning har återanvänts och renoverats.

Ny inredning har fokus på miljöklassade, närproducerade och högkvalitativa möbler och har valts för att gynna cirkularitet i framtiden då fastigheten siktar mot certifiering Miljöbyggnad Silver. Stor vikt har även lagts vid akustik, ergonomi, och belysning. Vi har arbetat med ljusdesign i inredningsprojektet, specialritade möbler, fast inredning och framtagning av den grafiska designen på glaspartiernas foliering. Inslaget av trä är påtagligt och ger interiören värme och omhändertagande. Resultatet är ett modernt, mänskligt kontor med stor omsorg om detaljer.

Kontakt på Tillsammans: Cecilia Cronelid Thulin
Fotograf: Tomas Persbeck

  • Plats

    Stockholm

  • Storlek

    10,500 m2

  • Typ av uppdrag

    Arkitektur, inredningsarkitektur, ljusdesign, formgivning

  • Website